wms-software.eu

You Are Viewing

News

Digitalisering jaagt WMS-investeringen op

De vraag naar warehouse management systemen loopt de laatste jaren flink op. Echter waar traditioneel de nadruk lag op kostenbesparing en foutenreductie, zijn tegenwoordig digitalisering en flexibiliteit de voornaamste drijfveren om een WMS aan te schaffen. Er is een nieuwe generatie WMS-pakketten op de markt die dat mogelijk maakt. Moderne pakketten zijn flexibel, snel te implementeren en gaan met de tijd mee.

Vervangingsmarkt

Anno 2018 zijn er nog steeds bedrijven die voor het eerst een WMS aanschaffen. Zij werken al jaren met eenvoudige systemen in hun magazijnen of boeken alle orders nog rechtstreeks in het ERP. Tegelijkertijd zien we, meer dan voorheen, een vervangingsmarkt op gang komen. Menig bedrijf gooit na vele jaren het huidige pakket de deur uit en gaat op zoek naar iets moderns.

Bedrijfstakken

Wie investeren er in WMS? Om de marktontwikkelingen te schetsen, heb ik mijn WMS-projecten uit mijn eigen archief op een rijtje gezet. De afgelopen twee jaar zie ik pakweg een verdubbeling in het jaarlijkse aantal projecten ten opzichte van de periodes ervoor. Onderstaande grafiek toont de verdeling van de projecten over de diverse bedrijfstakken.

Inhaalrace

Aanvankelijk vonden WMS-implementaties namelijk vooral plaats bij logistiek dienstverleners, producenten en retailers. Groothandelaren toonden destijds nauwelijks interesse in WMS en e-commerce stond nog in de kinderschoenen. Dat is nu anders. Producenten en retailers zijn nauwelijks nog actief met WMS. E-commerce is in opkomst en groothandels zijn de afgelopen jaren aan een inhaalrace begonnen. De vraag naar WMS bij logistiek dienstverleners blijft onverminderd hoog. Het verschil tussen groothandels en logistiek dienstverleners is echter dat groothandels zich veelal voor het eerst aan een WMS wagen, terwijl logistiek dienstverleners voornamelijk bestaande systemen vervangen.

Digitalisering

Laten we eerst kijken naar de bedrijven die voor het eerst de WMS-wereld betreden, waaronder dus veel groothandels. Meedeinend op de golven van de digitalisering, openen ze webshops en sluiten ze hun systemen op de buitenwereld aan. Maar al vrij snel daarna loopt de digitalisering spaak doordat essentiële data ontbreekt of niet actueel is. Moderne bedrijfsvoering vraagt om real-time informatie over orders, producten en voorraden. En nu is het magazijn toevallig de plek waar deze zaken samenkomen.

Real-time

Een WMS laat bedrijven hun goederenstromen in real-time beheersen. Magazijnmedewerkers gebruiken geen papieren lijsten, maar registreren goederenbewegingen rechtstreeks in het systeem via draadloze scanners of voice terminals. Bovendien zorgt een WMS in een papierloos magazijn voor sturing en controle van werkzaamheden, wat de productiviteit verhoogt, vertragingen voorkomt en fouten vermindert.

Digitaliserende wereld

Dat is niets nieuws hoor ik je denken, WMS-pakketten waren 20 jaar geleden ook al in staat om warehouses papierloos aan te sturen. Toch stelden, met name, groothandels hun investeringen in WMS jarenlang uit en namen ze inefficiënties voor lief. Dat is nu anders. Om relevant te blijven in de snel digitaliserende wereld, gaat men alsnog op zoek naar een modern WMS.

Star

Laten we vervolgens kijken naar de bedrijven die al jarenlang papierloos werken in hun magazijnen. We zien binnen deze groep dat vooral logistiek dienstverleners hun WMS-en vervangen, terwijl producenten en retailers op hun oude systemen blijven doorwerken. De oude systemen zijn in de regel star en lastig aan te passen aan nieuwe logistieke eisen. Voor iedere wijziging is men op de leverancier aangewezen die hiervoor maatwerk bouwt. Dat is kostbaar en traag. Bovendien is het upgraden van de software naar nieuwe versies veelal onmogelijk vanwege het vele maatwerk. Met name logistiek dienstverleners hebben hier last van, aangezien hun logistiek veranderlijker is.

Knoppen

Voor veel logistiek dienstverleners is daarom de maat vol. Om snel en flexibel te kunnen inspelen op nieuwe eisen en wensen van opdrachtgevers, willen ze zelf achter de knoppen zitten om aanpassingen in systemen te kunnen doorvoeren. De nieuwe generatie WMS-pakketten maakt dat mogelijk. Ze bieden niet alleen meer opties, maar zijn ook eenvoudiger in te richten. Gebruikers kunnen zelf beslisregels configureren, documenten en labels ontwerpen en data uit het systeem exporteren voor analyses en rapportages.

Trend

De trend lijkt zich ook de komende jaren voort te zetten. Onderstaande grafiek met cijfers van wms-software.eu, de portal voor online WMS-selectie, laat zien dat groothandels en logistiek dienstverleners nog steeds de overhand hebben onder de bedrijven die in 2018 op zoek zijn naar WMS. Opvallend is echter dat ook de producenten in opmars zijn. Uiteraard voelen zij eveneens de druk van de markt om eigentijdse diensten te bieden, zoals het delen van real-time voorraadinformatie, drop-shipping en B2C leveringen. Het ligt dan ook voor de hand dat de komende jaren meer producenten hun WMS-en gaan vervangen.

Retailers

Vanzelfsprekend voelen ook retailers de druk om magazijnprocessen te vernieuwen, maar zij lijken nog niet in actie te komen. Mogelijk laten hun kasposities dergelijke investeringen niet toe. Hun distributiecentra zijn relatief groot en complex, wat vervanging van software extra lastig maakt. Bovendien kunnen ze door hun dominante positie in de keten vooralsnog de “pijn” vrij gemakkelijk bij andere partijen in de keten neerleggen.

Conclusies

Al met al zien we dat digitalisering de aanjager is voor veel WMS-investeringen. Groothandels en logistiek dienstverleners gaan voorop in de vernieuwing. Groothandels maken een flinke inhaalslag en leggen met WMS een basis voor verdere modernisering. Logistiek dienstverleners zoeken meer flexibiliteit om gemakkelijk aan de veranderende eisen van de markt te kunnen voldoen.