wms-software.eu

You Are Viewing

News

Hoe selecteer je een WMS?

Het belang van WMS neemt snel toe. Voorraadbeschikbaarheid en klantenservice zijn belangrijker dan ooit en dat zet bedrijven aan om te zoeken naar een warehousemanagement systeem. Begrijpen dat een WMS nodig is is één aspect, het juiste pakket vinden is iets anders. Hoe selecteer je een WMS en waarop moet je letten bij de aanschaf ervan? Past een standaardpakket beter, of heeft maatwerk de voorkeur? En: hoe ontwikkelen OMS zich?

WMS hebben zich, net als andere bedrijfsapplicaties zoals ERP, in positieve zin ontwikkeld. In de markt is ook bij gebruikers van de systemen iets meer kennis ontstaan over wat een WMS wel en niet kan en waaraan behoefte is. Dat neemt niet weg dat er nog veel ruimte overblijft voor meer kennis en bovendien is er een grote groep bedrijven die nu pas aan een eerste implementatie toe is. ‘Hoe selecteer je een WMS’ blijft daarom een wezenlijke vraag, iets wat ook bleek uit de prima opkomst tijdens de WMS-selectiesessie op de beurs ICT & Logistiek 2017.

Leergeld betaald

Eén van de aspecten waarin moderne WMS-systemen zich onderscheiden van hun voorlopers, is de configureerbaarheid van de pakketten. “Workflows, schermen en business rules zijn configureerbaar. Een gebruiker kan aan een IT-leverancier vragen om bij de inrichting van software bepaalde stappen te definiëren en deze vervolgens zelf achter elkaar te zetten. Ook het actueel houden van de software is eenvoudiger, zoals het doorvoeren van updates, het beheren van documenten en labels. In het verleden was een gebruiker erg vaak gedwongen om de hulp van een leverancier in te schakelen”, aldus Jeroen van den Berg, WMS-adviseur en oprichter van vergelijkingsplatform wms-software.eu. Van den Berg constateert dat bedrijven op dit moment beter dan in het verleden weten wat ze nodig hebben, al hebben ze daarvoor wel leergeld betaald in de vorm van starre systemen.

Belang WMS neemt toe

De keuze is reuze bij een WMS, van maatwerk of zelfbouw tot standaard van de plank software. Of een combinatie, zoals bij bol.com. De online retailer koos voor een standaardpakket en heeft daarop zelf maatwerk ontwikkeld. Het bedrijf beschikt ook over een eigen IT ontwikkelteam. Amazon en Picnic kiezen voor een vergelijkbare aanpak. Bepalend is waarop een onderneming onderscheidend wil zijn. Het WMS kan eveneens een bepalende rol spelen, al is het volgens logistiek adviseur René van den Elsen nog niet eenvoudig om punten te benoemen waarmee een WMS zich van andere pakketten onderscheidt. “Opslag gevaarlijke stoffen is een van de weinige aspecten, slechts tien procent van de systemen ondersteunt dit. Los daarvan neemt het belang van WMS-systemen toe omdat logistiek in toenemende mate een onderdeel is van de marketing binnen een onderneming. Positief is ook dat een businesscase maken niet per sé nodig is, de effecten van een implementatie zijn vrijwel altijd goed.”

Hoe selecteer je een WMS?

Bij de selectie van een WMS is het belangrijk om de volgende vier punten in ogenschouw te nemen. Ten eerste is het van belang om te bepalen hoe het bedrijf in de nabije toekomst wil gaan werken. Het in kaart brengen van toekomstige processen is daarmee stap één. Van den Berg: “Een leverancier zal willen weten hoe een onderneming wil gaan werken.” Stap twee bestaat uit het checken van de ervaring van een aantal WMS-leveranciers, inclusief de ervaring in de branche waarin de onderneming werkzaam is. Punt drie gaat over de match tussen opdrachtgever en IT-leverancier. Past de laatste bij de eerste, wat betreft omvang, cultuur en internationale aanwezigheid? Tenslotte komt bij punt vier de technologie aan bod. “Wil je als bedrijf het nieuwste van het nieuwste of kies je voor bewezen software. Kiezen voor cloudgebaseerd en configureerbaar kan verstandig zijn, maar de bijhorende pakketten bezitten niet per sé de meeste functionaliteit. Dat is, althans op dit moment, nog wel een scheidslijn tussen diverse soorten WMS”, aldus Van den Berg.
De WMS-markt beweegt zich steeds meer in de richting van cloudgebaseerde software. Er is een aantal redenen hiervoor, waaronder dat dit de beheersbaarheid van de applicatie eenvoudiger maakt. Ook is software hierdoor makkelijker van allerlei locaties te benaderen én is een upgrade in theorie simpeler.

Branchespecifieke eigenschappen

Bij de aanschaf van WMS-software is het belangrijk om naar de functionaliteit te kijken. Een zo breed mogelijk pakket is niet noodzakelijk, branchespecifieke eigenschappen kunnen wel een uitkomst zijn. Een specifieke twist aan een WMS voorkomt dat noodgrepen nodig zijn om processen soepel te laten verlopen. Bij het verwerken van gevarengoed is de verslaglegging anders dan bij fashion. Brandweerlijsten en certificaten spelen een belangrijke rol. Wie dergelijke zaken moet laten toevoegen aan een WMS moet ook de logica aanpassen. Van den Berg: “Er zijn leveranciers die zich specifiek op logistiek dienstverleners richten. Zelf vind ik het sterk als een leverancier een keuze durft te maken voor een bepaalde sector.”

De opkomst van OMS

Naast WMS zijn ook Order Management Systemen (OMS) in opkomst. Het zijn ‘koplopers’ die ze al durven te omarmen. Naar verwachting zal – mede doordat online zakendoen tot een versnippering in de supply chain leidt – de populariteit van OMS snel toenemen. Een OMS kan van toegevoegde waarde zijn voor bedrijven, zoals groothandels, die binnen een afgebakend gebied zoals de EU, beschikken over meerdere magazijnen. De toenemende druk op voorraadbeschikbaarheid en klantenservice leiden ertoe dat het centraal managen en plannen van voorraad belangrijker wordt. Een bedrijf dat ervoor kiest om aanvullend aan een WMS een OMS in gebruik te nemen, krijgt meer handvatten om zaken als sourcing (waar artikelen vandaan komen) en routing (routes, wel/niet rechtstreeks leveren, transportwijzen) te managen. Ook ontstaan er meer mogelijkheden om te spelen met langzaam- en snellopers over sites heen, inclusief die van leveranciers. OMS kunnen inzicht in voorraden van leveranciers geven en helder maken wanneer een item bij jouw magazijn of je klant arriveert. Van den Berg: “Eigenlijk is dit wenselijk voor elke onderneming die omnichannel opereert. Je kunt dynamisch bepalen waar je voorraad vandaan moet komen. Dit kan helpen in het voorkomen dat je tegen ongewenste prijzen moet verkopen. Je kunt er ook nee-verkopen mee voorkomen.”

Koppeling met andere logistieke IT

OMS automatiseren vergaand backofficeprocessen. Nodig voor een soepele data-uitwisseling is een koppeling tussen een ERP, WMS, TMS en het OMS. De WMS-adviseur raadt aan om eenvoudig te beginnen en steeds een laagje complexiteit toe te voegen in de vorm van regels en optimalisatie. “Het OMS bedenkt de executie voor een order. Je pickt iets met behulp van het WMS, verstuurt en levert het binnen een bepaalde tijd uit (TMS) en de terugkoppeling komt in het OMS. Niet iedereen zal met het OMS hoeven te werken.”

Waarop letten bij de aanschaf van een OMS?

Een logistiek dienstverlener, een groothandel, een efulfilmentbedrijf of een verlader moet bij de start van het selectietraject een goed beeld hebben van hoe zijn supply chain in elkaar zit. Ook dient helder te zijn welke functionaliteit en ondersteuning er nodig zijn. Wat doet het TMS en wat het WMS? Welke kenmerken heeft een bedrijf en welke ondersteuning kan een leverancier bieden? Van den Berg: “Een OMS-concept moet landen in een organisatie, want het betekent een flinke verandering. Het bedrijf gaat voorraad centraal plannen en bijvoorbeeld vanuit winkels leveren. Welke gevolgen heeft dat voor de voorraad, inclusief die in eigendom?” Nu is het volgens de WMS-adviseur dat OMS ineens veel meer kan dan complexe IT-tools uit het verleden. “Het is meer de keuze, er valt nu meer te kiezen. Dat is eigenlijk de belangrijkste verandering, ondernemers moeten opnieuw een beslissing nemen hoe ze willen opereren.”

Bron: logistiek.nl